Obvezna dokumentacija na privremenim gradilištima

Navodimo nepotpun popis potrebne dokumentacije koju svakako trebate imati na privremenom gradilištu. Ovisno o poslovima koji se obavljaju, moguća su i odstupanja u smislu obvezne dokumentacije. Navedeno svakako predstavlja najbitnije. 

 •  Izvadak iz sudskog registra
 •  Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u (2007.)
 •  Suglasnost (licenca)
 •  Prijava gradilišta
 •  Plan uređenja gradilišta (sa skicom)
 •  Plan izvođenja radova
 •  Knjiga nadzora (iz područja zaštite na radu)
 •  Preslike radnih knjižica
 •  Preslike ugovora o radu
 •  Dokaz o imenovanju voditelja gradilišta
 •  Dokaz o imenovanju ovlaštenika poslodavca
 •  Dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način
 •  Dokaz o ocjeni praktične osposobljenosti na mjestu rada (EK-1 karton)
 •  Dokaz o osposobljenosti radnika za poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara
 •  Dokaz o osposobljenosti ovlaštenika poslodavca za ZNR
 •  Dokaz o osposobljenosti povjerenika radnika za ZNR
 •  Dokaz o osposobljenosti (dovoljnog broja) radnika za pružanje prve pomoći
 •  Dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika
 •  Svjedoždbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika
 •  Dokaz o provedenom ispitivanju sredstava rada koja se koriste
 •  Dokaz o provedenom ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (koji se koriste)
 •  Preslike vozačkih dozvola za radnike koji rade na takvim poslovima
 •  Ugovor o obavljanju stručnih poslova zaštite na radu
 •  Dokaz o odabranoj specijalističkoj ordinaciji medicine rada