Obvezna dokumentacija na privremenim gradilištima

Navodimo nepotpun popis potrebne dokumentacije koju svakako trebate imati na privremenom gradilištu. Ovisno o poslovima koji se obavljaju, moguća su i odstupanja u smislu obvezne dokumentacije. Navedeno svakako predstavlja najbitnije. 

 •  Izvadak iz sudskog registra
 •  Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u (2007.)
 •  Suglasnost (licenca)
 •  Prijava gradilišta
 •  Plan uređenja gradilišta (sa skicom)
 •  Plan izvođenja radova
 •  Knjiga nadzora (iz područja zaštite na radu)
 •  Preslike radnih knjižica
 •  Preslike ugovora o radu
 •  Dokaz o imenovanju voditelja gradilišta
 •  Dokaz o imenovanju ovlaštenika poslodavca
 •  Dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način
 •  Dokaz o ocjeni praktične osposobljenosti na mjestu rada (EK-1 karton)
 •  Dokaz o osposobljenosti radnika za poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara
 •  Dokaz o osposobljenosti ovlaštenika poslodavca za ZNR
 •  Dokaz o osposobljenosti povjerenika radnika za ZNR
 •  Dokaz o osposobljenosti (dovoljnog broja) radnika za pružanje prve pomoći
 •  Dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika
 •  Svjedoždbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika
 •  Dokaz o provedenom ispitivanju sredstava rada koja se koriste
 •  Dokaz o provedenom ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (koji se koriste)
 •  Preslike vozačkih dozvola za radnike koji rade na takvim poslovima
 •  Ugovor o obavljanju stručnih poslova zaštite na radu
 •  Dokaz o odabranoj specijalističkoj ordinaciji medicine rada
Pošaljite članak na društvene mreže:

Slični članci:
Stručnjak zaštite na radu
Program, sadržaj i način provjere znanja poslodavca ili njihovih ovlaštenika iz područja ZNR
Uvjeti za osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Pravila zaštite na radu pri građenju
Potrebna dokumentacija za prijavu ozljede na radu i profesionalne bolesti