Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96 i 114/03) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, a u narednom tesku će biti pojašnjeni pojmovi: radne prostorije, pomoćne prostorije, radni prostor, lokacija građevine, vodovod i kanalizacija te odstranjivanje štetnih otpadaka.

 • Radne prostorije – prostorije u kojima se odvijaju proizvodni radni procesi i u kojem se radnici kreću i sadržavaju veći dio radnog vremena
 • Pomoćne prostorije – prostorije koje služe za higijensko-sanitarne potrebe na radu (garderobe, kupaonice, nužnici, za osobnu higijenu žena, za uzimanje obroka hrane,za pušenje, povremeno zagrijavanje radnika, sušenje i čišćenje radne odjeće)
 • Radni prostor – smatra se prostor izvan radnih prostorija, u kojem se kreću ili borave većinu radnog vremena

 Lokacija građevine

 • građevinskih objekti razvedenog tlocrtnog oblika građeni tako da se radnim i pomoćnim prostorijama osigura dnevno svijetlo i prirodna ventilacija
 • u pogledu zaštite od požara locirati i graditi u skladu sa propisima zaštite od požara
 • otvorena skladišta i deponiji materijala najmanje 20  m od građevinskih objekata namijenjenih radnim prostorijama, i 30 m od građevinskih objekata namijenjenih za pomoćne prostorije
 • broj ulaza i izlaza u ograđeni krug organizacije ovisno o broju zaposlenih i vremenu potrebnim za napuštanje radnih prostorija u slučaju brze evakuacije (požar, eksplozija, elementarna nepogoda). Imati pomoćni i glavni ulaz – izlaz. Pomoćni ulaz – izlaz ne trebaju imati organizacije koje koriste površinu do 5 ha
 • Svakom objektu namijenjenom za rad treba osigurati put evakuacije čija duzina je maksimalno 50 m, odnosno 30 m za katne objekte koji treba voditi do izlaza iz objekta ili sigurnog prostora unutar objekta
 • Minimalni broj izlaza ovisi o namjeni objekta i broju osoba koji ih koriste
 • Građevinski objekti duzine do 30 m i sa vise od 3 kata, moraju imati najmanje 2 dovoljno udaljena stubišta, koji imaju izlaze u slobodan prostor, od kojih se jedno koristi u slučaju opasnosti
 • Otvorena industrijska postrojenja sa etažama do visine 30 m potrebno postaviti jedno otvoreno stubište na udaljenosti 25 m od najudaljenijeg mjesta rada. Ako nije moguće izvesti navedeno provođenje evakuacije, moraju se osigurati pomoćni putovi za nužnu evakuaciju
 • Prostorije predviđene za administraciju, biroi, dvorane za sastanke u pravilu biti smještene u posebnim objektima, a ako su zajedno u objektu sa prostorijama u kojima se obavljaju proizvodni procesi s povećanom bukom i vibracijom, trebaju se izolirati
 • Za proizvodne procese gdje nastaju nepovoljni toplinski uvjeti ili se razvijaju štetni plinovi, para i prašina trebaju se predvidjeti posebne radne prostorije sa najmanjem jednim vanjskim zidom sa otvorom za prirodno provjetravanje (prozor i sl.). U pravilu smještene u prizemnom građevinskom objektu gdje se prirodno provjetravanje vrši preko otvora na krovu. Ako se prostorije nalaze u višekatnom objektu,  moraju biti smještene na posljednjem katu
 • Ambulante i zdravstvene stanice trebaju u pravilu biti smještene u području gdje radi veći broj zaposlenika, u posebnom objektu ili u prizemlju objekta gdje se nalaze pomoćne i radne prostorije. Do tih prostorija mora se osigurati nesmetan prilaz sanitarnih kola. Širina svih vrata mora biti takva da osigura nesmetano unošenje bolesnika na nosilima
 • Razvod energetskih instalacija potrebno voditi izvan prometnica, pod zemljom ili na visinu izvan manevarskog prostora dizalica i transportnih sredstava radi sprečavanja mehaničkog oštećenja
 • Osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta, zelene površine i površine za odmor radnika, u područjima koje se nalaze u najmanje zagađenim zonama

 Vodovod i kanalizacija

 • Vodovodnom mrežom osigurati radne i pomoćne prostorije vodom za pice, vodom za sanitarne potrebe, tehnološke potrebe i gašenje požara
 • Ugradnja higijenskih slavina tako da njihova udaljenost od najudaljenijeg radnog mjesta ne bude veća od 100m, a jedna slavina bude namijenjena za najviše 60 osoba
 • U prostorijama gdje se radi sa opasnim i nadražujućim materijalom (prskanje oči, kože) treba ugraditi te slavine i tuševe
 • Ako se za snabdijevanje vodom koristi i poseban izvor, neovisno o gradskom vodovodu, treba osigurati sprečavanje zagađenja vode za pice i vode za sanitarne potrebe
 • Kanalizacijska mreža za tehničke vode koje sadrže masne, lako zapaljive i otrovne materije mora imati ugrađene uređaje za pročišćavanje, odmaščivanje i neutralizaciju vode, prije njihova puštanja u gradski odvod, rijeke, jezera, kanale ili septičku jamu

 Odstranjivanje štetnih otpadaka

 • Predvidjeti odgovarajuća mjesta za odstranjivanje ili uništenje štetnih otpadaka. Za deponiranje predvidjeti mjesta gdje su onemogućena zagađivanja zemljišta, podzemnih voda i radne okoline