Stručnjak zaštite na radu – opći i posebni dio stručnog ispita

Polaganje stručnog ispita je propisano Pravilnikom o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN br. 114/02 i 126/03)

Stručnjak zaštite na radu je osoba koja ispunjava uvjete odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva i koja položi stručni ispit prema odredbama Pravilnika.

Stručnjak zaštite na radu je i osoba koja je položila stručni ispit za inspektora rada, kao i osoba koja nije položila stručni ispit stručnjaka zaštite na radu, ako na poslovima zaštite na radu radi najmanje dvadeset godina.

Stručnjak zaštite na radu može obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca i u ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu za zaštitu na radu.

Uvjeti stručne spreme i radnog iskustva za polaganje stručnog ispita i obavljanje poslova zaštite na radu u ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu za zaštitu na radu utvrđuju se prema kadrovskim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova odnosno trgovačko društvo za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.

Stručnjak zaštite na radu može obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca kao:

1. voditelj službe

2. samostalni stručnjak

3. stručnjak u sastavu službe

4. suradnik u službi

Način polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Opći dio polaganja stručnog ispita

Poslodavac ili njegov ovlaštenik, koji sami namjeravaju obavljati poslove zaštite na radu, imaju obvezu polaganja općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu. Isto tako, opći dio stručnog ispita moraju položiti svi oni radnici poslodavaca koji zapošljavaju 50 ili više radnika, a zaposleni su kod istih kao:

 • suradnici u službi zaštite na radu kod djelatnosti definiranih u čl. 5. st. 1. Pravilnika o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN br. 114/02 i 126/03
 • samostalni stručnjaci zaštite na radu kod djelatnosti definiranih u čl. 5. st. 2. Pravilnika
 • stručnjaci zaštite na radu u sastavu službe zaštite na radu kod djelatnosti definiranih u čl. 5. st. 2. Pravilnika
 • suradnici u službi zaštite na radu kod djelatnosti definiranih u čl. 5. st. 2. Pravilnika

Opći i posebni dio polaganja stručnog ispita

Opći i posebni dio stručnog ispita moraju položiti svi oni radnici poslodavaca koji zapošljavaju 50 ili više radnika, a zaposleni su kod istih kao:

 • voditelji službe zaštite na radu kod djelatnosti definiranih u čl. 5. st. 1. Pravilnika
 • samostalni stručnjaci zaštite na radu kod djelatnosti definiranih u čl. 5. st. 1. Pravilnika
 • stručnjaci zaštite na radu u sastavu službe zaštite na radu kod djelatnosti definiranih u čl. 5. st. 1. Pravilnika
 • voditelji službe zaštite na radu kod djelatnosti definiranih u čl. 5. st. 2. Pravilnika

Osim prethodno navedenih kategorija, opći i posebni dio stručnog ispita moraju položiti svi stručnjaci zaštite na radu pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu, a koji su definirani odredbama čl. 8. Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (NN, br.114/02 i 126/03).

Potrebna stručna sprema za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

U djelatnosti poljoprivrede, lova i šumarstva, ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, u građevinarstvu, prometu, skladištenju i vezama, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, te kod poslodavaca koji zapošljavaju invalidne osobe kao i u obrazovnim ustanovama s laboratorijima i radionicama praktične nastave,  polagati ispit za stručnjaka zaštite na radu može osoba koja ima:

 • visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera i najmanje pet godina radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca kod kojeg je ustrojena služba zaštite na radu, raditi kao voditelj službe u iz članka 3. točke 1. Pravilnika
 • najmanje odgovarajuću višu stručnu spremu i tri godine radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca raditi kao stručnjak iz članka 3. točke 2. i 3. Pravilnika
 • najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu i godinu dana radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca raditi kao stručnjak iz članka 3. točke 4. Pravilnika

U ostalim djelatnostima polagati ispit za stručnjaka zaštite na radu može osoba koja ima:

 • najmanje višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i najmanje tri godine radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca kod kojeg je ustrojena služba zaštite na radu raditi kao voditelj službe u iz članka 3. točke 1. Pravilnika
 • najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu i dvije godine radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca raditi kao stručnjak iz članka 3. točke 2., 3. i 4.  Pravilnika